Privacyverklaring

Privacyverklaring

Informatie, die op deze website wordt verstrekt, werd door PartyLite verzameld. PartyLite heeft zich ten doel gesteld, uw privacy te beschermen en uw persoonlijke gegevens verantwoordelijk te gebruiken en te verwerken. Lees de onderstaande privacyverklaring a.u.b. zorgvuldig door.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

PartyLite is eigenaar van alle informatie die op deze website wordt verstrekt. Wij zullen uw persoonsgegevens op geen enkele wijze doorgeven aan derden of verhuren, die afwijkt van de inhoud van deze verklaring. Wij verzamelen persoonsgegevens op verschillende plaatsen op onze website of de websites van onze consulentes, indien u uw producten bij een consulente koopt of de interactie met de consulente om andere redenen plaatsvindt, waarbij persoonsgegevens worden uitgewisseld.
Gedurende de interactieve communicatie met ons, moet u soms uw persoonsgegevens aan ons doorgeven, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Demografische persoonsgegevens, bijvoorbeeld inkomensklasse, geslacht en andere persoonsgegevens, kunt u op vrijwillige basis aan ons beschikbaar stellen.
Wij kunnen ook vanaf door ons beheerde websites (bijv. van onze consulentes) informatie over uw online koop- en inkoopgedrag verzamelen. Daarmee kunnen wij de inhoud, gebruikersvriendelijkheid en koopbeleving met betrekking tot deze websites, evenals de marketing- en reclameactiviteiten van ons bedrijf in totaliteit en van de websites in het bijzonder, verbeteren en vereenvoudigen.
Bovendien kan onze Web Server automatisch de onderstaande, niet-persoonsgerelateerde, identificeerbare gegevens registreren: het adres van uw internetprovider, de betreffende URL en het verloop van uw bezoek aan onze website evenals de websites van onze consulentes, omdat wij die websites ook beheren.
Uw persoonlijke gegevens, die u aan PartyLite doorgeeft, worden in eerste instantie gebruikt, om de consulentes of leidinggevenden van PartyLite op uw verzoek contact met u te laten opnemen, omdat u ook graag consulente of gastvrouw van PartyLite wilt worden. PartyLite kan uw persoonlijke informatie ook gebruiken, om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en aanbiedingen van de producten en diensten van PartyLite.
Persoonsgegevens die als gevolg van een online aankoop via de website van één van de consulentes of een PartyLite-demonstratie worden verzameld, worden ook gebruikt om uw opdracht of uw bestelling te kunnen verwerken, aanspraken op garantie af te handelen of u over reclameactiviteiten en nieuwtjes in het assortiment van PartyLite te informeren. Wij mogen u door middel van e-mailberichten op de hoogte brengen van acties en diensten van reclamepartners, waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn.
Wij maken soms gebruik van de informatie- en dienstenuitwisseling van andere bedrijven, bijv. in verband met het klantenbeheer, het uitoefenen van reclameactiviteiten, de verdere ontwikkeling van ons internetaanbod of de communicatie en het contact met onze klanten. Sommige van deze partnerbedrijven krijgen of hebben toegang tot de gegevens, die de klanten aan ons ter beschikking stellen, bijv. e-mailadressen en creditkaartinformatie en kunnen uit naam van PartyLite gebruik maken van cookies. 
Het komt ook voor, dat wij voor reclamedoeleinden voor PartyLite-producten of -diensten op internet samenwerken met andere aanbieders. Deze bedrijven kunnen tijdens uw bezoek aan een website van PartyLite (of website van PartyLite-consulente) en de interactie, die u in relatie tot de producten en diensten van PartyLite uitvoert, anoniem informatie ter beschikking stellen. Zij kunnen bovendien de informatie over uw bezoek aan een website van PartyLite of andere website gebruiken voor reclameactiviteiten van goederen of diensten.
Uw anonieme gegevens worden geregistreerd met behulp van gestandaardiseerde software, die door de meeste websites voor consumentengoederen wordt gebruikt. Bij het gebruik van deze technologie is het gebruik of de registratie van persoonlijke, identificeerbare gegevens, zoals de naam of het e-mailadres, niet nodig.
Indien u problemen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens heeft of van onze e-mail-adressenlijst geschrapt wilt worden, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via het adres onderaan deze privacyverklaring.

Veiligheid

PartyLite maakt gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om een ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens of het toevallige verlies of toevallige vernietiging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Niet alle persoonsgegevens, die via deze website worden verzameld, worden ook opgeslagen. Alle persoonsgegevens, die worden opgeslagen, worden gecodeerd, en alle systemen, die met internet verbonden zijn, zijn uitgerust met beveiligingssystemen (firewalls) en worden regelmatig gecontroleerd, om zo een hoge veiligheidsstandaard te garanderen.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in het PartyLite-kantoor ter plaatse of in ons hoofdkantoor in Plymouth, Massachusetts, USA. Wij garanderen de veiligheid van uw persoonsgegevens bij al onze vestigingen.
Indien u problemen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens heeft of van onze e-mail-adressenlijst geschrapt wilt worden, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Cookies en IP-adressen

Een „cookie" is een bestand, dat op uw harde schijf wordt opgeslagen en dat informatie over uzelf bevat. PartyLite kan cookies op uw harde schijf zetten, om u bij de navigatie op de website van PartyLite-website te ondersteunen. Wanneer u deze cookies wilt uitschakelen, bieden de meeste internetbrowsers de mogelijkheid om deze cookies van de harde schijf van uw computer te wissen, te voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen, of een waarschuwing te geven voordat de cookie wordt opgeslagen. Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing van uw browser of maak gebruik van de help-functie voor meer informatie.

Wij maken gebruik van de diensten van andere aanbieders, bijvoorbeeld om het effect van reclamecampagnes te meten of het gedrag van gebruikers van onze websites te onderzoeken. Om zo nauwkeurig mogelijke resultaten te kunnen genereren, gebruiken onze aanbieders Web Beacons en cookies op onze websites. Tot de informatie, die daarmee wordt geregistreerd, behoren ook gegevens over de websites en de betreffende sites, die u bezoekt, evenals de transacties die u heeft uitgevoerd. Wij gebruiken dergelijke gegevens voor de ontwikkeling van doelgroepgerichte marketingprogramma's of om te bepalen aan welk type producten door welke klanten de voorkeur wordt gegeven.

Wij kunnen uw IP-adres gebruiken om problemen met onze servers te detecteren en onze website te beheren. Uw IP-adres kan ook worden gebruikt om uitgebreide demografische gegevens te verzamelen en verkeerspatronen en het gedrag van de gebruikers te onderzoeken.

Kinderen

Het is niet onze bedoeling om persoonsgegevens van kinderen en jongeren onder 18 jaar te verzamelen. Indien een ouder of voogd van een kind, dat ons de persoonsgegevens ter beschikking heeft gesteld, wenst dat de betreffende informatie uit onze bestanden wordt gewist, kan hij of zij contact met ons opnemen via het e-mailadres of telefoonnummer aan het einde van deze verklaring. Wij zullen de persoonsgegevens van het kind dan uit al onze documentatie verwijderen.

Geldigheid

Deze privacyverklaring geldt alleen in de Verenigde Staten van Amerika en voor websites, waarvan de servers – zoals deze - in de Verenigde Staten staan.

Links naar andere websites

Als service biedt PartyLite zo nu en dan links naar websites van andere reclamepartners aan. Controleer a.u.b. de privacyverklaringen van deze andere websites, omdat ze kunnen afwijken van de verklaring van PartyLite.

Enquêtes en wedstrijden

Op de website van PartyLite kunnen door middel van een elektronische aanmeldingsformulier persoonsgegevens van u worden opgevraagd, zodat u kunt deelnemen aan prijsvragen, wedstrijden of enquêtes. Indien u besluit, dat u de gevraagde persoonsgegevens beschikbaar wilt stellen, zullen wij deze persoonsgegevens alleen voor deelname aan de betreffende prijsvragen, wedstrijden of enquête gebruiken of voor andere doeleinden zoals beschreven in deze verklaring.

Wijzigingen van de privacyverklaring

Wijzigingen van onze privacyverklaring worden door middel van onze website bekend gemaakt. Uw toestemming voor het verzamelen van informatie overeenkomstig de geldende privacyverklaring wordt echter ook als toestemming voor iedere nieuwe privacyverklaring gezien. Indien u gebruik van deze website blijft maken, gaan wij ervan uit, dat u akkoord gaat met het verzamelen van persoonsgegevens overeenkomstig deze verklaring.

Recht op toegang en wijziging van de gegevens

U heeft het recht, de persoonsgegevens, die wij van u bewaren, te allen tijde in te zien en te wijzigen. Voor een verzoek tot toegang of wijziging van de gegevens kunt u door middel van onderstaande adressen per brief of e-mail contact met ons opnemen.

Contact opnemen

Neem a.u.b. contact met ons op wanneer u vragen over ons handelen met betrekking tot de privacy, deze privacyverklaring of uw persoonsgegevens heeft.

 

Per post:

PartyLite GmbH
Im Breitspiel 7/5. OG
D-69126 Heidelberg
Per telefoon:
+49 (0)6221 3136-0
Per e-mail: info@partylite.de


Veilige-Havenbeleid Inzake Privacy

PartyLite Worldwide, Inc. (samen met haar dochterondernemingen en partners ¹, "PartyLite"), heeft dit Veilige-havenbeleid inzake privacy ("Veilige-havenbeleid") opgesteld om u meer inzicht te geven in de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens van consumenten van PartyLite die worden verstrekt aan consultants en leiders in de Europese Unie en Zwitserland of die in bepaalde Europese landen rechtstreeks door consumenten aan PartyLite verstrekt in verband met een bestelling. Dit beleid bepaalt tevens hoe de persoonlijke gegevens van haar consultants en leiders in de Europese Unie en Zwitserland door PartyLite worden onderhouden. PartyLite garandeert dat zij middels de implementatie van dit Veilige-havenbeleid voldoet, en zal blijven voldoen, aan het 'Safe Harbor Framework' (Veilige-havenraamwerk) van de VS en de EU en het 'Safe Harbor Framework' van de VS en Zwitserland, zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken. Voor meer informatie over de Veilige-havenprogramma's gaat u naar hier.
Dit Veilige-havenbeleid vormt een aanvulling op het algemene Privacybeleid van PartyLite. In het geval van eventuele inconsistentie tussen het huidige beleid en het Privacybeleid van PartyLite met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens zal dit Veilige-havenbeleid voorrang krijgen.

Kennisgeving van informatie ontvangen door PartyLite

Bepaalde informatie met betrekking tot consumenten van PartyLite, die onder andere kan bestaan uit persoonlijke contactgegevens, creditcardgegevens of andere betalings- en bestelgegevens (collectief "Bestelinformatie" genaamd), welke worden verstrekt in verband met een bestelling bij PartyLite-consultants en -leiders in EU-landen en Zwitserland, zullen aan PartyLite worden overgedragen en in de Verenigde Staten worden onderhouden. Voor zover PartyLite-consumenten de mogelijkheid hebben om rechtstreeks online te bestellen, wordt de door PartyLite-consumenten verstrekte Bestelinformatie aan PartyLite overgedragen en in de Verenigde Staten onderhouden.
Bepaalde informatie met betrekking tot de consultants en leiders van PartyLite, die kan omvatten doch niet beperkt hoeft te blijven tot naam, persoonlijke contactgegevens, nationaal identificatienummer en bepaalde bank- of creditcardgegevens die nodig zijn voor het onderhouden van onze zakelijke relatie (collectief "Zakelijke informatie" genaamd), welke worden verstrekt in verband met de aanmelding bij PartyLite's verkoopteam met onafhankelijke onderaannemers in EU-landen en Zwitserland, zullen aan PartyLite worden overgedragen en in de Verenigde Staten worden onderhouden.

Gebruik van informatie

PartyLite onderhoudt en gebruikt Bestelinformatie voor zakelijke doeleinden, voor zover dit is toegestaan door de privacyverklaringen van haar partners in de EU en Zwitserland. De toegang tot Bestelinformatie blijft beperkt tot PartyLite's werknemers, consultants en leiders, die de Bestelinformatie uitsluitend mogen gebruiken ten behoeve van verkoop en klantenservice. De bestelinformatie wordt zo lang in de computerdatabasesystemen van PartyLite opgeslagen als nodig is om te voldoen aan de zakelijke doeleinden waarvoor de informatie werd verzameld, en voor zover dit vereist is voor het onderhouden van de commerciële relatie tussen PartyLite en haar klanten. De Bestelinformatie wordt niet gedeeld met niet-gelieerde derden die geen contract met PartyLite hebben en wordt uitsluitend overgedragen aan derden die een contract met PartyLite onderhouden, ter ondersteuning van de doelstellingen van PartyLite op het gebied van verkoop en klantenservice.
PartyLite onderhoudt en gebruikt de Bestelinformatie van haar verkoopteam voor zakelijke doeleinden voor zover toegelaten door de privacyverklaringen van haar partners in de EU en Zwitserland. De toegang tot de Zakelijke informatie van een individuele persoon blijft beperkt tot bepaalde PartyLite-werknemers en tot collega's van de betreffende persoon die een hogere functie bekleden; deze personen mogen uitsluitend toegang tot bepaalde Zakelijke informatie hebben voor interne bedrijfsdoeleinden en verkoopdoeleinden van PartyLite. De Zakelijke informatie wordt zo lang opgeslagen in de computerdatabasesystemen van PartyLite opgeslagen als nodig is om te voldoen aan de bedrijfsdoeleinden waarvoor de informatie werd verzameld, en voor zover dit vereist is voor het onderhouden van de lopende werkrelatie van PartyLite met haar verkoopteam. De Zakelijke informatie wordt niet gedeeld met niet-gelieerde derden die geen contract met PartyLite hebben en wordt uitsluitend overgedragen aan derden die een contract met PartyLite onderhouden, ter ondersteuning van de zakelijke doelstellingen en verkoopdoelstellingen van PartyLite.
PartyLite zal u informeren en u in de gelegenheid stellen om zich "af te melden" indien PartyLite haar beleid mocht wijzigen en van plan mocht zijn uw Bestelinformatie of Zakelijke informatie vrij te geven aan een niet-gelieerde derde die geen contract met PartyLite heeft of uw Bestelinformatie of Zakelijke informatie te gebruiken voor een doel anders dan zoals uiteengezet in het huidige beleid.

Integriteit van gegevens

PartyLite onderneemt redelijke stappen om te garanderen dat de Bestelinformatie en Zakelijke informatie betrouwbaar is voor het beoogde gebruik, nauwkeurig en volledig is en, voor zover nodig, actueel.

Toegang

Consumenten en leden van het verkoopteam van PartyLite kunnen PartyLite middels een verzoek aan het klantenserviceteam via Kundendienstteam vragen om inzage in hun Bestelinformatie en Zakelijke informatie die door PartyLite wordt onderhouden. Voor zover de gegevens onnauwkeurig zijn, mogen werknemers, consumenten, consultants en leiders van PartyLite de Bestelinformatie en Zakelijke informatie corrigeren, wijzigen of verwijderen.

Beveiliging

PartyLite neemt redelijke fysieke, elektronische en administratieve voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de Bestelinformatie en Persoonsgegevens tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

Handhaving

Indien u vragen of zorgen hebt, kunt u contact met ons opnemen hier. PartyLite zal eventuele klachten en geschillen aangaande het gebruik van Bestelinformatie en Zakelijke informatie onderzoeken en proberen op te lossen in overeenstemming met de Veilige-havenprincipes. Voor klachten en geschillen die niet onderling tussen PartyLite en de klager kunnen worden opgelost, stemt PartyLite ermee in deel te nemen aan de geschillenprocedures van het Internationaal centrum voor beslechting van geschillen (ICDR), een afdeling van de American Arbitration Association (AAA) en mee te werken aan het oplossen van klachten en geschillen in overeenstemming met de Veilige-havenprincipes. U kunt met de AAA contact opnemen hier.

Contactgegevens

Voor vragen in verband dit Veilige-havenbeleid kunt u contact met ons opnemen via info@partylite.de, of uw brief richten aan het volgende adres:

PartyLite Worldwide, Inc.
Internal Controls / Compliance Manager
600 Cordwainer Drive
3rd Floor, Norwell, Massachusetts 02061
Verenigde Staten van Amerika

Wijzigingen in het Privacybeleid

Het beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, in overeenstemming met de vereisten van het Veilige-havenprogramma van de VS-EU of de VS-Zwitserland. Eventuele wijzigingen van het beleid worden van kracht op het moment dat het herziene beleid op de website wordt gepubliceerd.

¹ Ten behoeve van dit beleid vallen onder de dochterondernemingen en partners onder andere PartyLite Trading S.A., PartyLite UK Ltd., PartyLite GmbH, PartyLite SarL (Ltd.), PartyLite Europe Technology GmbH, PartyLite SarL, PartyLite HandelsGmbH, PartyLite Oy, PartyLite ApS, PartyLite s.p. z.o.o., PartyLite s.r.o., PartyLite A.S. en PartyLite S.r.l.

©2016 PartyLite Worldwide, LLC. Alle Rechte vorbehalten.

Become a PartyLite Fan
Kontaktieren Sie uns
PartyLite Youtube
Follow us on Twitter!
Collect and organize the things you love.